Zastirka

Varuje zemljo in zmanjša izparevanje vode in izpiranje hranil v zemlji. Uspešno nam zatira plevel in ščiti koreninski sistem. Uporabljamo jo tako na vrtu kot tudi okoli sadnega drevja v sadovnjakih.

Zastirka

Kamor koli v naravi pogledamo, vedno najdemo tla pokrita. Gozdna tla so pokrita z listjem, travniki s travo. Le tam, kjer je posegal človek, vidimo gola tla, velike površine odkrite zemlje. Tam jea ta čudovit ekosistem tal ranljiv. V bistvu so za zemljo odprte površine tal podobno, kot so za človeka rane na koži. Zato vedno zastirajmo svoje gredice in vrtove.