Aktivirano BIO OGLJE

Aktivirano BioOglje

KAKO UPORABLJAMO AKTIVIRANO BIOOGLJE?
Na vrtu ga potresemo po površini in vdelamo v vrhnjo plast zemlje v količini 0,5 do 1L na m 2 .
Dodamo ga v sadilne jamice, približno eno pest na jamico.
V substrate za sejanje in presajanje ga dodamo od 10 do 15 volumskih %.
V domači kompostnik damo aktivirano biooglje v slojih po površini kompostnega kupa vsakih 15 do 20 cm
organske snovi.

Aktivirano BIO OGLJE

Obožujejo ga zelenjava, zelišča, jagodičevje, sadno drevje ter sobne, balkonske in okrasne rastline.
Dobro za klasične vrtove, visoke grede, urbane in balkonske vrtove.
SESTAVINE: biooglje, kompost, efektivni mikroorganizmi, kamena moka