VRNIMO ŽIVLJENJE ZEMLJI

Živa tla – ključ do zdravih rastlin Vrt niso le rastline, ki tam rastejo zaradi naših potreb. Vrt je ekosistem, sestavljen iz veliko neločljivo povezanih delov v celoto. In ko en del ne deluje, kot bi moral ali pa manjka, trpi celota. Rastline so le delček zapletenega ekosistema, sicer z našega vidika najpomembnejši del, z[…]

VABILO na predavanja z delavnico – VRNIMO ŽIVLJENJE ZEMLJI

vas vabi na PREDAVANJA Z DELAVNICO Vrnimo življenje zemlji V petek, 18. marca 2016 ob 12.00 na Vaneči 81A, Puconci PREDAVANJA: UVOD: VRNIMO ŽIVLJENJE ZEMLJI – dr. Tanja Bagar, Cerop d.o.o. KOMPOST IN BIOOGLJE oživita zemljo – Lara Resman, Cerop d.o.o. KOMPOSTIRANJE Z DEŽEVNIKI – Tomaž Habjan, EKO kmetija Habjan EFEKTIVNI MIKROORGANIZMI poskrbijo za mikrobno ravnovesje[…]